Apa saja macam-macam Fungsi Hamzah Didalam Bahasa ‘Arab?

Discussion in 'Bahasa Arab' started by Arsipu, Apr 28, 2016.

ads

 1. Arsipu

  Arsipu Member

  Apa saja macam-macam Fungsi Hamzah Didalam Bahasa ‘Arab? ?

  Hamzah [ ء ] merupakan huruf pertama dalam pengucapan abjadiyah ‘arab, yang memiliki beberapa fungsi dalam bahasa ‘Arab, diantaranya :

  هَمْزَةُ التَّسْوِيَةِ Hamzah Taswiyah
  هَمْزَةُ التَّسْوِيَةِ Hamzah Taswiyah : Hamzah yang terletak setelah kata سََوَاءٌ (yang artinya : “sama saja”, yaitu : dalam rangka menyamakan dua hal), dan dalam susunan seperti ini Hamzah tersebut harus disertai sebuat kata yang dinamai : أَمْ الْمُعَادَلَةِ (Am Mu’adalah, yang diartikan : “ataupun”)

  هَمْزَةُ الْاِسْتِفْهَامِ Hamzah Istifham
  هَمْزَةُ الْاِسْتِفْهَامِ Hamzah Istifham : Hamzah yang dipakai untuk :
  a. Menanyakan tentang salah satu dari dua hal atau lebih dalam rangka ta’yin(menentukan atau memilih jawaban), contohnya :
  أَ زَيْدٌ مُسَافِرٌ أَمْ حَامِدٌ؟
  – Artinya : “apakah Zaid yang bersafar ataukah Hamid?”.
  Pertanyaan diatas dijawab dengan cara menentukan atau memilih antara : زَيْدٌ atauحَامِدٌ .
   

  ads

ads

Share This Page