Sebutkan isi “ Pupuh Durma”!

Discussion in 'Bahasa Daerah' started by annisaa tk, Apr 28, 2016.

ads

 1. annisaa tk

  annisaa tk Member

  Sebutkan isi “ Pupuh Durma”! ?

  Jawab:

  Sarerea urang teh kudu sayaga
  Ngajaga lemah cai
  Ti nu niat jahat
  Nagara jadi teu aman
  Rayatna jadi teu tingtrim
  Jiwa ragana
  Ulah jadi karisi

  Masarakat sadaya ngarasa aman
  Lingkungan sepi paling
  Sauyunan pisan
  Ngajaga kaamanan
  Ningtrimkeun raga jeung batin
  Bela nagara
  Ngariksa lemah cai
   

  ads

ads

Share This Page